Servisiranje
Servisiranje

Servisiranje

Bolje preventivno nego korektivno održavanje, bolje sprečiti nego liječiti, staro je pravilo. I možda nigdje nije bolje primjenjivo nego kod Vašeg automobila. Kompletan, ali pravi servis dva puta godišnje (jedan za pripremu za zimu, drugi za pripremu za ljeto) je najbolji i najjeftiniji način da izbjegnete probleme - i račune za popravke kod mehaničara. Naši su visokoosposobljeni tehničari obučeni za kompletan pregled Vašeg vozila.
Pretraga za Vulco partnera Mjesto rezervacije